Yep. Blank. Återigen en uppmaning och utmaning inför morgondagen – du, just du, har carte blanche att verbalt örfila vilken politisk företeelse som helst. Tabula rasa råder. Använd den väl.