Informationsbyrån
Informationsbyrån
Registered on Saturday the 12th of Mar, 2011

Twitter: IB_20
Facebook: Informationsbyran
Informationsbyrån är ett nätverk av författare, poeter och politiskt aktiva med varierande grad av radikalitet och ideologisk tillhörighet, som med ojämna mellanrum spontant sammanstrålar för att producera text i syfte att förändra världen. Att tänka fritt är stort; att tänka tillsammans är större. Att tänka fritt tillsammans är störst av allt. Men vi föredrar framåt.