Flera oberoende experter anser att mediernas förtroende försvagats under Juholt-drevets gång, och att det vi nu ser inte är en isolerad händelse. Det är snarare den senaste i raden av skandaler som skakat medievärlden det senaste årtiondet, och vissa har till och med velat gå så långt som att säga att en anrik institution nu håller på att falla åt sidan.

Redan nu står det klart att medierna är i panik över hur fallet Juholt har skötts. Flera krismöten har inkallats för att försöka råda bot på situationen, men den tycks ha antagit ett eget liv, utanför allas kontroll. Det har redan uppstått flera interna stridigheter, där vissa förespråkar ett fullt stopp av verksamheten för att återställa lugnet, medan andra är övertygade om att full fart framåt är den bästa vägen ut ur den rådande krisen.

Vissa har rest frågeställningar om lagligheten och integriteten i affären. Alla försök att nå mediernas presstalesmän har dock mötts av en mur av motstridiga uttalanden, och det är oklart om hur länge de interna oroligheterna kommer att fortgå.

Anonyma källor uppger att krisen kan ha nått den punkt där Juholt-spekulationer nästan publicerar sig själva, och att den redaktionella inblandningen dragits ner till ett absolut minimum. Målsättningen har skiftat från att rapportera om nyheter till att publicera minst ett spekulativt stycke text i timmen, vare sig någonting nytt framkommit eller inte. En källa uppgav att det i ett internt memo funnits formuleringar så som denna: “bristen på fakta är ett kreativt problem, och att det är er uppgift som journalister att ta er förbi detta tillfälliga hinder”.

En högt uppsatt källa beskriver situationen så här: “Det är ett svart hål! Ingen vet längre hur besluten fattas eller vad de grundar sig på! Det verkar som om krisen driver sig själv, och med någon slags osynlig hand tvingar oss att agera på vissa sätt mot vår vilja. Jag och ett flertal av mina kollegor försökte aktivt dra i nödbromsen redan i startskedet, men trots att ingen egentligen sade emot oss så sattes affären igång ändå. Vi är maktlösa i dagsläget, och tills stormen dör ut av sig själv så kan vi bara hålla i så gott det går och be till de högre makter som finns kvar.”

Samtidigt som stämningen inom medierna närmat sig sällan skådade nivåer av frenesi, verkar förtroendet hos läsarna sjunka ju längre fallet Juholt fortsätter. En unik undersökning visar att både intresset och förtroendet för medierna aldrig varit lägre, och de tillfrågade säger i allt större utsträckning att de inte längre anser medierna vara deras primära källa till nyheter och information. Allt fler säger sig föredra alternativa nyhetskanaler, så som Twitter, bloggar och andra sociala medier.

I dessa alternativa kanaler spekuleras det om mediernas tid är kommen. Från vissa håll hörs röster om att medierna nu äntligen tar steget fullt ut och gör sig själva fullständigt irrelevanta genom en sista total demolering av sitt kvarvarande förtroendekapital. Mer konservativa kretsar anser att medierna kommer att fortsätta spela en roll även i framtiden, om än under andra former än hittills. Ett fåtal påpekar att medierna redan i dagsläget är irrelevanta, och att hela Juholt-krisen bara är ett sista ryck innan de övergår till att analysera Idol på heltid.

Någonting som står klart bortom varje rimligt tvivel är att detta inte är en engångsföreteelse, och att medierna vet precis vad de gör. Redan under artonhundratalet var pressetik ett hett ämne, och trots upprepade påminnelser så har de ändå gång på gång fortsatt med det beteende som genererar den kris vi ser i dagsläget. Huruvida fallet Juholt kommer att bli spiken i en redan fuktig kista återstår att se, men det står helt klart att det inte är ett alternativ att förlåta medierna för att de inte vet vad de gör.

Må mediernas förlorade förtroende vara en inspiration och en varning för kommande generationer.

Det du just läst skulle kunna klassas som ytterst tunt maskerad satir. Det du läser om du klickar på någon av länkarna nedan skulle också kunna göra det, om det inte vore för att minst samtliga svenska tidningsredaktioner under en veckas tid ansett det vara nyheter av förstasidesrang. På fullaste allvar.

Om affären Juholt är en kris, så är Juholt allt annat än dess huvudperson.

DN, DN, DN, DN, DNDN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN,

SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD,

Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp,