Kommer ni ihåg valdeltagandet i omvalet i Västra Götaland? Kommer ni ihåg de spaltkilometer som skrevs om hur viktigt det var för demokratin med ett högt valdeltagande, och hur dubbelviktigt det var att med krafttag och fasta steg se till att förbättra läget inför nästa gång?

Håll fast vid den tanken.

Det läggs för mycket tyngd vid röstandet som en helig plikt i dagsläget. Alla ska med, vare sig de vill eller ens har en rimlig möjlighet att göra ett informerat val i valstugan. Grundprincipen tycks vara att det är bättre att en väljare spelar ole dole doff med valsedlarna än stannar hemma – röstdeltagandet ska upp till varje pris, kosta vad det kosta vill. Och kostar gör det – de där kampanjerna för att uppmuntra folk att rösta finansierar inte sig själva, vet ni.

Men det finns en gräns där röstdeltagande och demokrati skiljs åt, och denna gräns är den oinformerades gräns. Vissa vill kalla det dumhetens gräns, men det går – vissa nidbilder till trots – att vara fenomenalt intelligent utan att för den skull vara överdrivet informerad om det dagsaktuella politiska läget. Men precis som vid alla rationella val så blir ett bristande informationsunderlag förödande för resultatet, och i stället för ett upplyst och genomtänkt beslut så blir röstandet en slumphandling. Den som inte känner till valalternativen kan rimligtvis inte förväntas göra ett välavvägt beslut om vilket som är rimligast, och på sikt leder uppmaningen om att alla ska med till att vi kastar tärning med demokratin.

Jag säger det igen. Den som inte känner till alternativen kan inte jämföra dem, och än mindre förväntas agera efter sunda demokratiska principer när valet väl sker. Demokrati och oinformerade väljare går allt annat än ihop.

Vad vi borde göra i stället för att kategoriskt uppmana alla och envar att rösta – inklusive de medborgare som inte ens kan namnen på partierna – är att förbjuda dem från att göra det. Eller, rättare, förbjuda de som bevisligen inte är informerade nog att göra ett välavvägt val från att göra det. Inför ett obligatoriskt samtidstest inför valomgångarna, där frågorna är av typen vilka partier som sitter i riksdagen just nu, vilka de fyra periodiskt återkommande valen är, och om andra mycket enkla, men mycket avgörande detaljer i sammanhanget.

De som inte känner till vilka partierna är kan som sagt inte förväntas göra ett rationellt val, och det är direkt orimligt att förvänta sig det av dem.

Nu kanske någon invänder att det är odemokratiskt att förhindra folk från att rösta. Vi kan lika gärna vända på det och säga att det är respektlöst mot den demokratiska viljan att göra politisk apati och slumpmässiga väljare till avgörande faktorer i valens utfall. En röst är alltid en röst, men det finns ändå en fundamental skillnad mellan ett val som skett efter åtskilliga överväganden, och ett val som i princip är resultatet av ett tärningskast.

Jag säger det ännu en gång. Den som inte känner till alternativen kan inte jämföra dem, och valdeltagsvurmandet blir en direkt fars om det är viktigare att folk röstar än att de faktiskt vet vad de röstar på, till och om.

Det sägs att ett lågt valdeltagande är ett tecken på bristande demokratisk legitimitet. Men hur kan någonting vara legitimt ur en demokratisk ståndpunkt när deltagarna inte ens förstår vad de gör?