Det sägs att nationalismen är på frammarsch numera, och att fäderneslandets ömsesidiga kärlek är starkare än någonsin. Att det patriota sinneslaget återuppstått som någon slags otidsenlig dygd och börjat slåss för att komma tillbaka till sina rötter. Till skillnad från att bara slå rot. Jag blir alltid lika förbryllad när detta kommer på tal. Särskilt […] ↓ Read the rest of this entry…