Inom varje politiskt system är det nödvändigt att komma med konkreta förslag på lösningar på problem. Dessa problem kan vara mer eller mindre konkreta, och förvisso också mer eller mindre verkliga, men lösningarna måste alltid ta sig konkreta uttryck. Så och så mycket av budgeten ska avsättas för att göra så och så mycket, och […] ↓ Read the rest of this entry…