Det är aldrig tråkigt att jobba inom politik. De flesta tror att det är det, men det är aldrig tråkigt. Det enda grundkravet är dessvärre att man måste ha ett visst sinne för humor. Det är så grundläggande att det nästan glöms bort ibland. Och ingenstans är detta så viktigt som när saker råkar gå fel – och det eftersom situationen ytterst sällan blir bättre av att man blir arg.

Ändå är det det man blir när man läser de ständiga bortförklaringarna hos Björn Wengse. Han och hans anställda har hittills haft väldigt svårt att bestämma sig om vad anledningen egentligen är till att Piratpartiet inte fick deltaga på gamermässan Gamex, trots att partiet betalt för utrymme och använts som dragnamn i marknadsföringen i Stockholms tunnelbana. Ju fler varianter de använder desto mer arghet uppstår.

Det enda ord de faktiskt upprepar är “misstag”, men exakt vad misstaget beror på skiljer sig från variant till variant. Ingenstans säger de dock att det kanske var ett misstag att uppvakta partiet i två månader med säljsnack. Ingenstans säger de att det kanske var ett misstag att vänta tills två dagar innan mässan började innan man delgav beslutet. Ingenstans säger man att det är ett misstag att ett visst parti inte får vara med, men ett annat däremot får det – trots att båda har samma grundsyn i den kontroversiella fråga som rent logiskt måste ligga till grund för beslutet. Dock så är det två citat ur Dagens Opinion som verkligen belyser Wengses okunskap om vad han egentligen faktiskt ställt till med.

Det var hans beslut att porta partiet från mässan.
– Några dagar före mässan fick vi klart för oss att syftet för deras deltagande var just att ifrågasätta tillgången till spelmarknaden och driva sin politik. Det skulle bryta mot en paragraf i våra regler, som säger att vi inte vill ha politisk propaganda.
– Jag gör inte någon skillnad mellan dem som partier. Utan det handlar snarare om av vilka skäl som man är här. SSU är här för att de vill visa att det är ett coolt parti som ungdomar kan vara med i, inte sprida sina politiska budskap.

Fråga en politisk aktivist på vilken mässa, festival eller valstuga som helst vad syftet med att de står där är. Du kommer få svaret att de vill locka nya medlemmar till partiet och informera om partiets politik. För det är därför man är där. Det är skälen. När SSU gör det så är det för att de vill visa sig som ett coolt alternativ. När Piratpartiet gör det är det propaganda. Ser ni skillnaden? Skillnaden ligger i hur det formuleras. Att SSU inte skulle sprida vad Wengse kallar “propaganda” finner jag löjeväckande. Vidare kan jag inte hitta några uppgifter på att Wengse begärt detaljer på vad Piratpartiet tänker göra på Gamex.

Han anmärker på att Piratpartiet gör en ansträngning för att “söka aktivister”, men det är helt normalt för ett politiskt parti att leta frivilliga. Särskilt för ett parti som just Piratpartiet, som – inte utan viss stolthet – baseras närmast uteslutande på frivilliga krafter.

Vad Gamex hittills inte förstått är att detta skapar en ytterst intressant situation rent PR-mässigt, och än mer en störtflod av frågor om allt annat än de aktörer som faktiskt är där. När en organisation får vara med men inte en annan, trots att de tycker precis samma sak. –

Jag kan redan nu säga att skämten om att Gamex är sossar haglade redan igår i kön till mässan när saken diskuterades. Och SSU tar också skada av att bli inblandade i det hela, på grund av den särbehandling de ofrivilligt och utan egen förskyllan utsätts för. Gamex må ha rätt att välja vilka de ska ställa ut – det ingår i att vara arrangör, trots allt. Och hade Piratpartiet frågat först, så hade Gamex varit i sin fulla rätt att säga nej. De var också i sin fulla rätt att ändra sin bokning när allting sedan var klart – det ingår det också.

Problemet ligger i att beslutet dels är inkonsekvent – utifrån samma konkreta underlag bestäms att SSU får komma in, medan Piratpartiet inte får det. Och dels är det orimligt att göra detta två dagar innan mässans start. Som tankeövning kan vi tänka lite på hur Gamex skulle reagera om Kistamässan helt plötsligt skulle få för sig att porta dem med två dagars varsel. Samma sak, om än med fler inblandade.

Samtidigt skapar detta vissa bekymmer för Gamex, bekymmer som jag är övertygad att Björn har viftat eller hoppats bort. Bekymmer så som frågor av typen: Vem kan egentligen lita på en mässa som enligt ryktet har böjt sig för tryck från en utställare att blockera en annan? Eller kan lita på att – om det nu är som mässan påstår – att ens bokning inte är “ett misstag”? Det ligger mycket planering och budgetering bakom ett deltagande på en sådan stor mässa. Att riskera att inte få deltaga och få beskedet två dagar innan kan avskräcka utställare – särskilt mindre uppstickare, som kommer med de nya idéer som om fem år kommer att vara branschens nya standard.

Det är inte direkt till Gamex fördel. Eller för den delen den inkompetens – alternativt brist på hederlighet – som Björn Wengse visar prov på.

Om Björn Wengse nu ser ett uppenbart problem i att Piratpartiet deltar – och ser det efter tre månader av att de är ett självklart inslag i planeringen – då skulle jag nästan vilja kalla honom inkompetent. Det är nämligen vad man brukar kalla personer som missar händelser som pågått i tre månader mitt framför ögonen på dem. Han måste också ha godkänt tunnelbanereklamen – där Piratpartiets namn står utmärkande som dragnamn. Med långt fler bokstäver än SSU.

Jag vill inte gå så långt att tvivla på läskunnigheten. Det finns gränser – artighet är en av dem. Och egentligen vill jag ju tro att Björn faktiskt gör sitt bästa. Egentligen.

Alternativet till inkompetens är bristande hederlighet. Ett alternativ som skapar förtroendeproblem för framtida kunder. Han har medvetet brutit ett avtal inför öppen ridå, och ger inte ens bakgrunden till det hela. Jag kan förstå att Gamex säkerligen tjänar pengar på att dölja eventuella påtryckningar (och det spekuleras en hel del kring sådana i brist på klara besked), men att erkänna att de ägt rum (och inte i ordalag som “oroa några av våra andra gäster”) vore både hederligt och klokt av honom. Och, än mer, skulle inge förtroende hos framtida kunder. Det skulle visa att Björn själv inte accepterar sådana påtryckningar i slutna rum, och att alla eventuella försök kommer att offentliggöras utan pardon.

Men istället återupprepas mantrat “misstag” till leda.

Istället så är det två val man ställs inför när det kommer till Björn Wengse. Inkompetent, eller Ohederlig. Inget av dem är någonting en person vill bli anklagad för. Och det är dessutom tillräckligt för att vem som helst ska råka tappa humöret – även en politiskt aktiv gamer med ett sårat sinne för humor.