Jonathan Rieder Lundkvist
Jonathan Rieder Lundkvist
Registered on Sunday the 6th of Mar, 2011

Yrkesverksam med stort intresse för politiska frågor och debatt. Anser sig piratliberalistiskt lagd och sätter stort värde vid personliga och politiska friheter.