Tanken om epistemologisk balkanisering är under inga omständigheter en ny tanke. Insikten om att människor är olika har funnits med oss så länge medvetenheten om (och, förvisso, erkännandet av) andra människor funnits. Poängen med att använda ord som epistemologi och balkanisering ligger dels i att det är ett mer precist sätt att säga att människor […] ↓ Read the rest of this entry…