Låt oss prata politik en stund. Politik bortom det abstrakta läggandet av ideologiska pussel, bortom det machiavelliska spelandet av de procedurella parlamentariska reglerna, och bortom det interna räv- och dubbelspel som enligt myten präglar alla politiska organisationer. Låt oss prata om politikens absoluta grund, varutan det vi idag kallar politik bara är en teaterföreställning. All […] ↓ Read the rest of this entry…