Det finns alltid sätt att kritisera någonting på. Det spelar ingen roll hur väldokumenterat, välformulerat och välgrundat någonting är – även om gud själv stiger ner från himmelen och ackompanjerad av tusen änglakörer konstaterar att någonting är outgrundligt Sant, så går det fortfarande att banka, klanka och racka på det sagda.

Det säger sig självt att vi vanliga dödliga omfattas av samma princip. Särskilt som de flesta inte riktigt kan pressa in änglakörerna i sin budget.

Kritik följer vissa principer. Om kritiken är saklig så tar den sådana saker som att argumentationen är genomtänkt i beräkningen; annars kör den över sådana mindre irritationsmoment utan större pardon. Sakligt som osakligt så finns det sex vinklar som alltid fungerar, oavsett omständigheter.

1. En politisk favorit är att säga att ens motståndare är otydliga och svårtolkade. Den konstruktiva saken att göra är att försöka förtydliga och nyansera eventuella oklarheter, för att sedan bemöta dessa med egna (helst klart formulerade) motargument. Dess brutalare variant skippar detta, och avskriver motståndarens hela plattform på basis av dess otydlighet.

2. En besläktad favorit är att säga att motståndaren säger emot sig själv. Att vara inkonsekvent är motsatsen till att ha en heltäckande bild av hur saker fungerar, och antyder att ens motståndare borde fundera lite extra på om de verkligen borde ställa upp i val. Eller, för den delen, litas på.

3. När någonting specifikt diskuteras går det alltid att sänka någon genom att påpeka att deras position och/eller förslag är omöjligt. Det kan helt enkelt inte göras. Sverige kan inte fortsätta vara alliansfritt, kriminalisera en hel ungdomsgeneration, bygga en bro över Öresund, införa Euron, skaffa kärnvapen, införa medborgarlön – av motiverande anledningar som förslagsvis läggs fram strax efter påpekandet om någontings omöjlighet.

4. Mer generellt går det att angripa någonting för dess orimlighet. När någonting inte är omöjligt så är det för dyrt, för arbetsamt, för radikalt, för mycket eller för lite. Eller helt enkelt bara för konstigt. Sunt förnuft dikterar att det som sägs inte fungerar i praktiken. Och helst då med en förklaring av exakt vad det sunda förnuftet säger, och vari det orimliga ligger.

5. En mycket vanligt förekommande favorit är en lite uppsnyggad version av ska du säga. Utifrån någons personliga (eller institutionella) biografi dras någonting fram som gör det olämpligt för just den talande att säga det som sägs. (Ibland och ibland inte med en hel del uppfinningsrikedom rörande detaljerna i sammanhanget.) En socialdemokrat som föreslår en skattesänkning, en miljöpartist som föreslår godkännandet av massiv exploatering av ett naturreservat, eller (för att ta ett extremt använt samtida exempel) en Carl Bildt som uttalar sig om styrelseledamöters ansvar för eventuella brottsliga förfaranden.

6. Och, sist men inte minst, invändningen att det någon säger bara gynnar just denne och ett fåtal andra. Vilket inom det politiska är motsatsen till att vara en politik för alla. Beroende på omständigheter och politisk hederlighet (i dubbel bemärkelse) så kan det framläggas som någonting mellan uttalad korruption och en mindre snedfördelning av skattepengar.

Dessa sex vinklar överlappar som synes en smula, och kan användas på bokstavligen allt. Vad det än gäller så kan det sägas vara otydligt, inkonsekvent, omöjligt (och därmed orimligt), kommandes från fel person och sagt i ett uppenbart egenintresse. Det är förvisso ibland lite svårare än annars, men det kan göras. Och det finns ingen brist på kreativa exempel på hur detta gjorts inom de svenska politiken.

Det intressanta är att detta kan göras utan att egentligen bry sig om motpartens argumentation alls. Med lite övning går det att riffa av dessa sex punkter en i taget och såga någonting rent generellt. Med mycket övning går det att få det att låta övertygande.

Dock. Nu när du känner igen dessa standardformer, så kan du titta på en text och fråga dig själv – är argumentationen hederlig, eller är den bara ute efter att sänka en motståndare utan att komma med någonting eget?

Börja gärna med rubriken till det här inlägget. Sex? Av vad? För vem? Och går det ens?