Ett ofrånkomligt organisatoriskt fenomen är delegering. Det är grunden för alla organisationer – människor samverkar genom att göra olika saker, och tillsammans blir helheten större än de enskilda delarna. Det är över lag en bättre sak att ha tänkt på delegeringsordningarna än att inte ha gjort det. På sistone har en delegeringsstrategi blivit oförtjänt vanlig […] ↓ Read the rest of this entry…