Jag vill att du betraktar mig på samma sätt som du betraktar din teve. Utan att bedöma min form är du ständigt upptagen med mitt innehåll. Utan andra referenspunkter än mig blir din värld mindre och mindre. Min. # Jag vill att du betraktar mig på samma sätt som du betraktar din bil. Som en […] ↓ Read the rest of this entry…