Det går att dra paralleller. De kanske eller kanske inte är väntade, men det går att dra dem. Så låt oss dra en oväntad sådan: Bilen är gårdagens internet. Tänk på saken. Det är ett redskap för underlättandet av överföringen av budskap, information och människor, många är ekonomiskt beroende av det, dess införande in i […] ↓ Read the rest of this entry…