Yep. Blank.

Återigen en uppmaning och utmaning inför morgondagen – du, just du, har carte blanche att verbalt örfila vilken politisk företeelse som helst. Tabula rasa råder.

Använd den väl.